„Implantacja bilateralna – korzyści” to kolejny ciekawy wykład, wygłoszony podczas XII Sympozjum Euro-CIU we Wrocławiu. Bardzo wyczerpująco i przystępnie wypowiedział się na ten temat prof. Roland Laszig z Niemiec, który przywołał wiele badań potwierdzających skuteczność bilateralnej implantacji, popartych również jego doświadczeniem.

Profesor Laszig rozpoczął swój wykład od tego, że natura wyposażyła nas w dwoje uszu i że nie ma wątpliwości, że powinniśmy słyszeć obustronnie. Pozwala to na stworzenie wewnętrznie precyzyjnej mapy dźwięków, dochodzących z zewnątrz, oraz ich właściwą ocenę (oddzielenie informacji istotnych od tych nieistotnych). Uszy nawzajem uzupełniają się, często jedno wyłapuje dźwięki, których nie było w stanie usłyszeć drugie ucho. Dlatego też, jeśli to możliwe i jeśli nie występują przeciwwskazania, powinno się implantować pacjentów bilateralnie. Przynosi to wymierne korzyści nie tylko przy lokalizacji dźwięków, lecz także komunikacji w hałaśliwym otoczeniu, w rozwoju mowy u dzieci, lepszym rozumieniu mowy. Z przeprowadzonych dotychczas badań wynika, że pacjenci zaimplantowani obustronnie osiągają lepsze wyniki w testach słuchu oraz w codziennym życiu niż pacjenci zaimplantowani jednostronnie. Powołując się na pracę Karin Gordon z Kanady,

Profesor opowiadał o znaczeniu sekwencyjności w przypadku implantacji bilateralnej: najkorzystniejsza dla pacjenta jest jednoczesna implantacja obustronna, w wyniku której oboje uszu rozwija się w tym samym tempie. W przypadku implantacji sekwencyjnej występuje opóźnienie ucha implantowanego jako drugie w odniesieniu do ucha które było zaimplantowane jako pierwsze. Różnice te są widoczne już w przypadku odstępu między operacjami dłuższymi niż 1 rok (jeśli okres pomiędzy wszczepami wynosi ponad dwa lata, różnice te są znaczące). Może to skutkować koniecznością dłuższej rehabilitacji pacjentów, a nawet uniemożliwić im osiągnięcie wyników tak dobrych, jak mogliby wypracować w przypadku implantacji jednoczesnej lub implantacji, która nastąpiła w krótkich odstępach czasu. Profesor podkreślał, że najlepszą sekwencją czasową w przypadku implantacji bilateralnej, do której wszyscy lekarze powinni dążyć, jest okres od 6 do 12 miesięcy.