Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibilityFaniPay – regulamin płatności – Stowarzyszenie – Słyszeć bez granic

FaniPay - regulamin płatności

"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia…”

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez wpłacającego kartą płatniczą przyjmujący wpłatę dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Wpłacającego.