Statut Stowarzyszenia

poznaj nasze cele i zasady

Statut Stowarzyszenia

Prezes

Maria Rekowska

Wiceprezes

Adrian Szatkowski

Sekretarz

Żaneta Miecznikowska

Skarbnik

Wioleta Zabielska

Skład komisji rewizyjnej
  • Jakub Śledź
  • Paweł Tendera
  • Małgorzata Gil
Statut w formacie PDF

Kliknij aby otworzyć lub pobrać

Stary statut (do wglądu)