Woman waiting for doctor in hospital

Bank aparatów

Dla tych, którzy czekają na implant

W odpowiedzi na potrzeby osób, które oczekują na wszczepienie implantu słuchowego, oraz działając na rzecz zwiększenia poziomu wiedzy społeczeństwa na temat aparatowania przed implantacją, samej implantacji oraz rehabilitacji, zdecydowaliśmy się założyć i prowadzić "Bank aparatów dla osób przed implantacją".
Naszym celem jest:
• prowadzenie Banku aparatów,
• zapewnienie stymulacji słuchowej w postaci aparatów słuchowych, dzieciom oraz osobom dorosłym czekającym na implantację,
• zapewnienie pacjentowi stałej opieki protetyka słuchu w okresie wypożyczenia aparatów słuchowych.
 
Formularz zgłoszeniowy (poniżej) jest formą wniosku o rozpatrzenie kwalifikacji dziecka do skorzystania z Banku Aparatów Słuchowych. Prosimy o dokładne wypełnienie wszystkich pól. Przed przystąpieniem do wypełniania formularza prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem.
 
 

 
 
Zachęcamy do wspierania naszego przedsięwzięcia! Przyjmujemy (w formie darowizny na rzecz Stowarzyszenia) używane aparaty słuchowe. Życzliwych posiadaczy niepotrzebnych już aparatów prosimy o przesłanie ich wraz z wypełnionymi dwoma egzemplarzami umowy darowizny na adres:
 
Wioleta Zabielska
Paszki Małe 42 A
21-300 Radzyń Podlaski
 
Aparaty zostaną przesłane do sprawdzenia ich użyteczności. Jeśli będą sprawne, jeden egzemplarz umowy podpiszemy i prześlemy do Państwa. W przypadku, gdy okaże się, ze aparaty będą niesprawne - dokumenty wraz z aparatami będą odesłane do Państwa.

Pliki do pobrania