Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibilityPowstanie Stowarzyszenia – Stowarzyszenie – Słyszeć bez granic

„Stowarzyszenie Słyszeć bez Granic” powstało 11 września 2015 roku
w Łodzi.

Stowarzyszenie Słyszeć bez Granic zrodziło się z naturalnej potrzeby wymiany doświadczeń między rodzicami zaimplantowanych dzieci. Najpierw były długie rozmowy podczas turnusów rehabilitacyjnych i wielogodzinne dyskusje internetowe, aż wreszcie - latem 2015 roku - zrodził się pomysł powołania stowarzyszenia, które będzie mogło organizować własne spotkania.

We wrześniu 2015 roku, w Łodzi, powstało Stowarzyszenie Słyszeć bez Granic, a na pierwszego prezesa wybrana została Sylwia Gajos z Ozorkowa. 
 
Chcąc uniknąć nadmiaru formalności, zdecydowaliśmy się na formę tzw. stowarzyszenia zwykłego, czyli w bardzo uproszczonej formie. Przyszłość miała pokazać, że ten model trzeba będzie zmienić.
 
Zaczynaliśmy jako grupa rodziców dzieci z implantami, z czasem zaczęli przyłączać się do nas dorośli użytkownicy. W pierwszym etapie pomocną dłoń wyciągnęła do nas firma Cochlear, wspierając nasze inicjatywy i "ucząc" nas kontaktów ze profesjonalnym środowiskiem medycznym i sektorem komercyjnym. Była to bardzo cenna pomoc. 
 
Po dwóch latach od założenia Stowarzyszenia okazało się, że - by rozwijać działalność - konieczne są zmiany organizacyjne. Wystąpiliśmy o rejestrację organizacji. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego był momentem przełomowym. Co prawda przybyło obowiązków formalnych, ale uruchomiły się nowe możliwości związane choćby z pozyskiwaniem funduszy na działalność naszego Stowarzyszenia. 
 
Ważnym sprawdzianem była dla nas organizacja międzynarodowego Sympozjum EURO-CIU. Impreza zakończyła się sukcesem, a nam - przybyło doświadczeń i kontaktów.
 
Słyszeć bez Granic współpracuje z innymi organizacjami reprezentującymi pacjentów z niedosłuchem i głuchotą, ze środowiskiem medycznym, samorządami i instytucjami państwowymi, rozwija też współpracę z sektorem komercyjnym: producentami implantów i aparatów słuchowych.

Na czele Stowarzyszenia (2019)

Na zdjęciu od lewej: Maria Rekowska (prezes Stowarzyszenia), Adrian Szatkowski (wiceprezes), Wioleta Zabielska (skarbnik), Marcin Czerniak (wspierający Zarząd), Żaneta Miecznikowska (sekretarz).

Marcin Nędza

Grafik, członek wspierający SSbG