Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibilityCzym jest implant słuchowy – Stowarzyszenie – Słyszeć bez granic

Czym jest implant słuchowy?

Rozwiązanie, które pozwoli Ci cieszyć się dźwiękiem.

Implanty słuchowe – by znów cieszyć się dźwiękiem

Implant słuchowy to niezwykłe osiągnięcie nowoczesnej medycyny. Skuteczne i niezawodne rozwiązanie, które pomaga osobom z niedosłuchem i głuchotą powrócić do świata dźwięków.

Kłopoty ze słuchem są w dzisiejszych czasach powszechnym problemem, dotyka on zauważalną część społeczeństwa. Największą grupą są osoby starsze, których słuch pogarsza się w naturalny sposób z wiekiem lub na skutek chorób. Według badania TNS Polska, przeprowadzonego w sierpniu 2014 r., zdiagnozowany niedosłuch ma 31 proc. osób, które ukończyły 60. rok życia. Metod leczenia jest kilka. Ich dobór zależy od rodzaju i poziomu niedosłuchu. W przypadku głębokich problemów ze słuchem, gdy nie pomagają już aparatu słuchowe, z pomocą przychodzą nowoczesne rozwiązania technologiczne – implanty słuchowe.

Implant słuchowy – dla kogo będzie rozwiązaniem?

Implant słuchu to elektroniczna proteza narządu słuchu, która zastępuje wszystkie części ucha – zewnętrzne, środkowe i wewnętrzne, przekazując sygnał dźwiękowy bezpośrednio do nerwu słuchowego. Polecany jest osobom dotkniętym głuchotą lub głębokim niedosłuchem odbiorczym, dzieciom, u których zdiagnozowano problemy za pomocą badań przesiewowych, a także ludziom, u których zastosowanie aparatu słuchowego i rehabilitacja nie przynoszą efektu.

Dla dzieci, dorosłych i seniorów

Implanty słuchowe stosuje się zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Rozwijająca się technologia pozwala wszczepiać takie urządzenia już niespełna rocznym dzieciom. Dzięki tak wczesnej implantacji możliwa jest naturalna stymulacja kory mózgowej dziecka. To pozwala mu się normalnie rozwijać. U seniorów nie ma górnej granicy wieku. Tutaj ograniczeniem jest tylko ogólny stan zdrowia. Pacjent musi być w kondycji pozwalającej na zastosowanie ogólnego znieczulenia podczas zabiegu wszczepienia implantu.

Przy niedosłuchu i głuchocie

Implanty słuchowe mogą być wykorzystywane przez osoby, u których występuje głęboki ubytek słuchu, częściowa głuchota. Pomagają przy stwierdzeniu całkowitej głuchoty. Sprawdzają się u osób z wrodzoną wadą słuchu, w przypadku utraty słuchu spowodowanej chorobą lub urazem, a także u osób starszych, u których kłopoty ze słuchem bezpośrednio wiążą się z procesem starzenia.

Gdy aparat słuchowy nie pomaga lub nie możesz go stosować

Implanty słuchowe stosuje się przede wszystkim u pacjentów, u których aparat słuchowy wspierany terapią logopedyczną nie przynosi już oczekiwanych efektów. Jeżeli masz właściwie dobrany aparat i pomimo rehabilitacji nie daje on spodziewanych rezultatów, bardzo możliwe, że rozwiązaniem idealnym dla Ciebie będzie właśnie implant.

Istnieją również pewne medyczne przeciwwskazania lub przypadłości, które uniemożliwiają osobom z problemami ze słuchem stosowanie aparatu słuchowego. Problemem utrudniającym jego codzienne używanie mogą być np. wycieki ropne z ucha. Korzystanie z aparatu przy takich dolegliwościach może prowadzić do pogłębienia komplikacji zdrowotnych. Z pewnością też nie odczujemy należytych efektów, które aparat miał gwarantować.

Niekiedy organizm może zareagować na aparat słuchowy alergicznie i z tego powodu nie będziemy w stanie go nosić. Problem może stanowić także budowa ucha. Zrośnięte małżowiny uszne skutecznie przeszkodzą w stosowaniu wewnątrzusznego aparatu słuchowego. W tego typu przypadkach funkcję wzmacniania dźwięku i przesyłania go do ucha wewnętrznego świetnie przejmują implanty słuchowe. Fala akustyczna przekazywana przez implanty omija problematyczne strefy, np. niedziałający prawidłowo kanał słuchowy. Dzięki temu możliwa jest poprawa słuchu u osób, które nie mogą czerpać korzyści z aparatu.

Implant słuchowy – jak to działa?

Istnieje dziś kilka typów implantów słuchowych. Najpopularniejsze są implanty ślimakowe i na przewodnictwo kostne. Jeżeli nie przyniosą one pacjentowi korzyści, można zastosować implanty do bezpośredniej stymulacji akustycznej ślimaka lub takie, które działają na pień mózgu. O wyborze rodzaju implantu zawsze decyduje lekarz, biorąc pod uwagę indywidualne schorzenie pacjenta. Wszystkie rodzaje implantów przybliżają osoby niedosłyszące do świata dźwięków.
 
Na rynku dostępne są implanty różnych producentówAB Advanced Bionics, Cochlear, Medel,  i Oticon.
 

Najczęściej stosowane

Rozróżniamy:
  • - implanty ślimakowe, 
  • - implanty ucha środkowego,
  • - implanty wykorzystujące przewodnictwo kostne,
  • - stymulację elektryczno-akustyczną, czyli połączenie implantu ślimakowego z aparatem słuchowym.
 

Wszczepienie implantu – i co dalej?

Wszczepienie implantu nie oznacza od razu normalnego słyszenia.
Gdy rana po operacji wszczepienia się zagoi, pacjent otrzymuje część zewnętrzną implantu - procesor dźwięku (zwany również procesorem mowy), czyli urządzenie odpowiadające za odbieranie dźwięków otoczenia i po odpowiednim dostosowaniu przekazywanie je dalej - do implantu.
Następnie specjalista kliniczny dopasowuje ustawienia procesora dźwięku (procesora mowy) do potrzeb i możliwości pacjenta. Zadaniem całego procesu dopasowania jest umożliwienie odbierania dźwięków z zewnątrz.
Ważne! Każdy przypadek wymaga indywidualnego ustawienia procesora.

W tym momencie musi rozpocząć się proces rehabilitacji słuchu i mowy. Jest to niezbędne, by wykorzystać wszystkie możliwości jakie daje implant. 
 

Gdzie szukać pomocy i informacji

● Gdy nie pomaga już aparat słuchowy, najlepszym wyborem jest możliwie szybka konsultacja laryngologa, który może skierować pacjenta do klinki wszczepiającej implanty. 

Ścieżkę postępowania możesz sprawdzić tutaj

● Wahasz się, nie wiesz, jak wygląda życie z implantem? Zapytaj. Nasze stowarzyszenie skupia rodziców zaimplantowanych dzieci, a także pacjentów, którzy otrzymali implant jako dorośli i seniorzy. Są wśród nas użytkownicy implantów różnych typów i różnych producentów. 

Skontaktuj się z nami

● W Polsce działa kilka stowarzyszeń i fundacji zajmujących się problematyką leczenia niedosłuchu. Może któreś z nich ma siedzibę blisko Ciebie?

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu: www.orator.org.pl
Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym: www.fundacja-echo.pl/
Stowarzyszenie Mówiących Osób Niedosłyszących i Użytkowników Implantów Słuchowych: www.stowarzyszeniesuita.pl/
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu: „Usłyszeć Świat”
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół z Wadą Słuchu w Krośnie: www.wadasluchu.org
Polska Fundacja Osób Słabosłyszących: www.pfos.org.pl/

● Jeśli szukasz fachowej informacji o leczeniu głębokiego niedosłuchu i kwalifikacji do implantacji, możesz również skorzystać z ogólnopolskiej Infolinii „Razem dla słuchu” 

Infolinia „Razem dla słuchu” - tel. 22 3333 000

Pamiętaj: im szybciej podejmiesz decyzję o leczeniu, tym większe korzyści ono przyniesie.