Recycled plastic bottle caps

Nakrętkami ratujemy świat i słuch

Ta akcja, choć ma charakter lokalny, wciąż się rozwija.

Ta akcja, choć ma charakter lokalny, wciąż się rozwija. Zbieramy plastikowe nakrętki w przedszkolach, szkołach, instytucjach publicznych. Umacniamy świadomość ekologiczną, a uzyskane ze sprzedaży nakrętek pieniądze przekazujemy na potrzeby naszego Banku Aparatów Słuchowych.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej poprzez zbiórkę i segregację elementów plastikowych (zakrętek). Projekt jest skierowany zarówno do dzieci, jak i dorosłych kształtując ich prawidłową postawę ekologiczną, także uświadamiając, że odpady selektywnie zbierane przynoszą wymierny zysk. Naszym celem jest zaszczepienie już u najmłodszych dzieci prawidłowych reakcji ekologicznych, które w przyszłości staną się dla nich naturalnymi czynnościami.

Jednoczesne chcemy uświadomić, że to co robią pojedyncze osoby, w celu poprawy naszego środowiska ma znaczenie, przeradza się to w dużą skale i przynosi mierzalne efekty. Zaangażowanie wszystkich, segregacja odpadów - równa się zysk.

W tym przypadku uzyskane środki Stowarzyszenie Słyszeć bez Granic przeznacza na szczytny cel jakim jest zakup aparatów słuchowych w ramach banku aparatów słuchowych.

Zapraszamy wszystkich do udziału w projekcie!