Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibilityCele – Stowarzyszenie – Słyszeć bez granic

Albert Einstein

"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia…”

Jakie są cele naszego stowarzyszenia?

W perspektywie dekady chcemy być największym stowarzyszeniem w Polsce
skupiającym osoby z implantami słuchowymi i ich rodziny.

  • Stowarzyszenie ma znaczący wpływ na procesy legislacyjne dotyczące poprawy jakości życia osób z implantami słuchowymi.
  • Jest wsparciem dla członków stowarzyszenia.
  • Ściśle współpracuje ze środowiskami związanymi z osobami z wadą słuchu.
  • Stale popularyzuje wiedzę na temat leczenia, rehabilitacji i funkcjonowania osób zaimplantowanych.