Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibilityRehabilitacja dzieci w implantach słuchowych – Stowarzyszenie – Słyszeć bez granic

Rehabilitacja dzieci w implantach słuchowych

Rehabilitację należy zacząć od nauczenia dziecka rozpoznawania źródła dźwięku.

Walka o dobry słuch dziecka

Dla dziecka urodzonego z głębokim niedosłuchem wszczepienie implantu słuchowego to początek drogi do rozwinięcia zdolności słyszenia.

Po zabiegu kluczowa dla rozwoju słuchu i mowy jest właściwie prowadzona rehabilitacja. Dzięki niej mały pacjent odczuje największe korzyści z posiadanego implantu.

Możliwie szybka implantacja to warunek konieczny do osiągnięcia celu, jakim jest otwarcie małego pacjenta na świat dźwięków. Aby liczyć na prawdziwy sukces, dziecko musi przejść odpowiednio prowadzoną rehabilitację.Warto być cierpliwym, bo rezultaty wynagrodzą czas na nią poświęcony.

Po pierwsze: ćwiczyć

Ćwiczenia rehabilitacyjne należy zacząć możliwie szybko, nawet jeszcze przed operacją wszczepienia implantów.Rodziców w tym zadaniu wspierają logopedzi, ale to głównie od nich zależy regularność i prawidłowy przebieg całego procesu.

W ustaleniu sposobu rehabilitacji i doborze ćwiczeń pomocni będą lekarze specjaliści i terapeuci. To oni podpowiadają rodzicom dziecka, jak mogą skutecznie ćwiczyć słuch, a także sami ćwiczą razem z pacjentem.

Po drugie: ćwiczyć regularnie

Bardzo ważna jest regularność. Zajęcia z terapeutami odbywają się kilka razy w tygodniu po kilkadziesiąt minut. Opiekunowie dziecka powinni natomiast ćwiczyć z dzieckiem każdego dnia, aby jak najczęściej korzystało z procesora dźwięku. Służą ku temu proste zadania.

Przykładowe ćwiczenia

Rehabilitację należy zacząć od nauczenia dziecka rozpoznawania źródła dźwięku. Jeżeli dzwoni telefon, należy wskazać maluchowi przedmiot i wyjaśnić, że sygnał wydobywa się właśnie z niego. Po pewnym czasie mały pacjent sam powinien umieć określić pochodzenie dźwięku. Nawet jeśli mu się nie uda, trzeba mu spokojnie wyjaśnić błąd i pobudzać do dalszej pracy.

Co ważne, wszystkie ćwiczenia należy wykonywać znajdując się na wysokości dziecka.
– Z małymi dziećmi pracuje się przede wszystkim na podłodze – mówi dr Marlena Kurowska, logopeda pracująca w Fundacji „ECHO”.–Dziecko jest wtedy w takim bezpiecznym obszarze. Kiedy się z nim witamy, jesteśmy na tym samym poziomie jego wzrostu i wzroku. To bardzo istotny element, bo jeżeli stoimy, patrzymy na dziecko z góry, nie jesteśmy partnerami.

Doskonałym ćwiczeniem dla dziecka jest rozpoznawanie odgłosów wielu zwierząt. Maluch uczy się w ten sposób kojarzenia danego dźwięku z obrazkiem, na którym znajduje się konkretne zwierzątko. Ważne, by przy tej okazji cały czas mówić do dziecka, by dodatkowo uczyło się nowych słów.

Zobacz materiał wideo z relacjami specjalistów i rodziców dzieci zaimplantowanych na temat możliwości rehabilitacji.

Jak długo trzeba czekać na efekty?

Należy pamiętać, że długość rehabilitacji zależy od indywidualnych predyspozycji pacjenta. Zwykle pierwsze efekty pracy pojawiają się po około 7-8 miesiącach. U niektórych dzieci ten proces może trwać dłużej, u innych krócej.

Ważne, by nie zniechęcać się niepowodzeniami i nie porzucać ćwiczeń. Nie należy też spoczywać na laurach. Nawet jeśli dziecko samo świetnie sobie radzi, cały czas wymaga pomocy rodziców i terapeutów, by wyniki jego pracy nie poszły na marne.

Cały proces rehabilitacji u jednych dzieci kończy się po kilku latach, u innych dopiero po kilkunastu. Jednak warto być cierpliwym, bowiem efekty wynagradzają każdą godzinę spędzoną na ćwiczeniach. Pacjenci świetnie rozpoznają źródła dźwięku, zaczynają słyszeć bardziej wyraziście, a co za tym idzie płynniej mówią i precyzyjniej artykułują swoje myśli.