using cell phone

Biuro interwencji

e-mail: [email protected]
tel.: 881 427 419

Jeżeli:

• jesteś użytkownikiem implantu słuchowego (albo starasz się o wszczepienie implantu) – i zmagasz się z problemami proceduralnymi,

• Twoje dziecko zostało wpisane na długą listę oczekujących na wymianę procesora dźwięku, a posiadane urządzenie nie działa już prawidłowo,

• masz obawy, że w razie awarii sprzętu, z którego korzystasz Ty lub bliska osoba, pozostaniesz bez pomocy

SKONTAKTUJ SIĘ Z BIUREM INTERWENCJI
działającym w ramach Stowarzyszenia Słyszeć Bez Granic

Oferujemy:
 
• wskazówki dotyczące postępowania w przypadku konkretnego problemu formalnego/urzędowego,
• pomoc w przygotowaniu wniosków, pism, skarg związanych z organizacją implantacji oraz wymiany procesora dźwięku,
• wsparcie indywidualnych starań o załatwienie sprawy przez Stowarzyszenie Słyszeć bez Granic.

e-mail: [email protected]
tel.: 881 427 419

Pisma dotyczące spraw pacjentów oczekujących na wymianę procesora mowy:

Zapytanie w sprawie kolejkowania - sierpień 2020Zapytanie w sprawie zasad kolejkowania osób oczekujących do implantacji oraz długie oczekiwania na wymiany procesorów dźwięku, kierowane do szefa Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach: STRONA 1, STRONA 2

  •  
  • * * *

Odpowiedź Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach - odniesienie się do pytań zawartych w piśmie powyżej: SKAN PISMA

 

* * *

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na petycję i wyjaśnienia w sprawie planu działań naprawczych: SKAN PISMA

 

  •  
  • * * *
  •  
  • Pismo skierowane do Narodowego Funduszu Zdrowia, z prośbą o udzielenie szczegółowych informacji dotyczących zasad realizacji świadczeń związanych z wymianami procesorów dźwięku: SKAN PISMA