Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibilityBiuro interwencji – Stowarzyszenie – Słyszeć bez granic
using cell phone

Biuro interwencji

e-mail: bi@slyszecbezgranic.pl

Jeżeli:

• jesteś użytkownikiem implantu słuchowego (albo starasz się o wszczepienie implantu) – i zmagasz się z problemami proceduralnymi,

• Twoje dziecko zostało wpisane na długą listę oczekujących na wymianę procesora dźwięku, a posiadane urządzenie nie działa już prawidłowo,

• masz obawy, że w razie awarii sprzętu, z którego korzystasz Ty lub bliska osoba, pozostaniesz bez pomocy

SKONTAKTUJ SIĘ Z BIUREM INTERWENCJI
działającym w ramach Stowarzyszenia Słyszeć Bez Granic

Oferujemy:
 
• wskazówki dotyczące postępowania w przypadku konkretnego problemu formalnego/urzędowego,
• pomoc w przygotowaniu wniosków, pism, skarg związanych z organizacją implantacji oraz wymiany procesora dźwięku,
• wsparcie indywidualnych starań o załatwienie sprawy przez Stowarzyszenie Słyszeć bez Granic.

e-mail: bi@slyszecbezgranic.pl

Pisma dotyczące spraw pacjentów oczekujących na wymianę procesora mowy:

  •  
  • Interpretacja przepisów dotyczących pacjentów z implantami słuchowymi - stan z początku 2021 roku, po wydaniu prezesa NFZ zarządzenia: zapoznaj się z interpretacją
 •  
 • ***
 •  
 •  
 • Zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne: treść zarządzenia, treść uzasadnienia.
 • * * *
  •  
  • Odpowiedź Narodowego Funduszu Zdrowia na pismo z pytaniami o zasady kolejkowania wraz z wyjaśnieniem statusu osób uprzywilejowanych do wymiany: SKAN PISMA
  •  
  • * * *
  •  
   • * * *
 •  
 • Pismo skierowane do Narodowego Funduszu Zdrowia, z prośbą o udzielenie szczegółowych informacji dotyczących zasad realizacji świadczeń związanych z wymianami procesorów dźwięku: SKAN PISMA
 •  
 • * * *
 • Odpowiedź Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach - odniesienie się do pytań zawartych w piśmie powyżej: SKAN PISMA

 • * * *
 •  
 • Zapytanie w sprawie kolejkowania - sierpień 2020Zapytanie w sprawie zasad kolejkowania osób oczekujących do implantacji oraz długie oczekiwania na wymiany procesorów dźwięku, kierowane do szefa Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach: STRONA 1, STRONA 2

* * *

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na petycję i wyjaśnienia w sprawie planu działań naprawczych: SKAN PISMA

 

* * *

Zapytanie do Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu: SKAN PISMA

 

* * *

Odpowiedź z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu: SKAN PISMA

 

* * *

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia: SKAN PISMA

 •