Podczas XII Międzynarodowego Sympozjum EURO-CIU we Wrocławiu dr Zdzisława Orłowska-Popek zaprezentowała niezwykle pouczający wykład nt. ”Autorskich metod rehabilitacji”. Wykładowczyni jest filologiem polski i logopedą oraz pracownikiem Krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Prowadzi terapię dzieci z różnorodnymi zaburzeniami komunikacji językowej. Jest autorką wielu artykułów i dwóch monografii z zakresu zaburzeń mowy, pomocy logopedycznych oraz współautorką podręcznika do języka polskiego dla dzieci niesłyszących.

Pani doktor opowiedziała, jak dawniej, w latach 90-tych, dzieci z upośledzeniem słuchu nie miały możliwości wczesnego zdiagnozowania oraz szybkiego otrzymania aparatów słuchowych. Ich rehabilitacja trwała jednak od samego początku. Dziś jest zupełnie inaczej – szybka diagnostyka, lepszy dostęp do aparatów słuchowych oraz rehabilitacja stały się standardem.

Dr. Orłowska-Popek mówiła o jednoczesnej i sekwencyjnej metodzie czytania, technikach programowania języka, oraz podkreślała, jak bardzo ważny jest sposób komunikacji środowiska z pacjentem. Należy upraszczać język, mówić powoli i wyraźnie, używać wyższej intonacji, a w razie potrzeby użyć także innej metody komunikacji. Trzeba również upewnić się, że pacjent otrzymuje właściwe wzory do nauki, a ich forma jest dla niego zrozumiała. Pani Doktor przekazała wiele cennych informacji rodzicom, opiekunom oraz nauczycielom, które mogą znacznie ułatwić codzienną pracę z dzieckiem cierpiącą z powodu głuchoty lub niedosłuchu.