Wykład pt. „Współczesne metody terapii osób z implantami słuchowymi” został wygłoszony przez dr Katarzynę Itę Bieńkowską podczas XII Międzynarodowego Sympozjum EURO-CIU we Wrocławiu. Katarzyna Ita Bieńkowska jest adiunktem w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, pracownikiem Zakładu Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej, magistrem polonistyki i specjalistą surdologopedą. Jest autorką 35 artykułów naukowych, książek oraz podręczników metodycznych dotyczących rehabilitacji dzieci i dorosłych z uszkodzeniami słuchu.

Dr Bieńkowska przedstawiła swoje doświadczenia w rehabilitacji. Wyraziła swoje zdanie na temat tego, jak zmienił się system edukacji w Polsce i Europie, oraz jak ważna jest integracja osób z uszkodzonym słuchem w szkołach. Analizując swoje przemyślenia, dr Bieńkowska dostrzegła konieczność rozpatrywania każdego przypadku indywidualnie. Gwarantuje to dobór oraz zastosowanie najlepszej możliwej metody terapeutycznej. Jeśli dziecko ma problemy tylko ze słuchem i jest odpowiednio wcześnie zdiagnozowane i zaimplantowane, nauka mowy przebiega praktycznie tak samo jak u dzieci normalnie słyszących. Dr Bieńkowska podkreśliła także ogromne znaczenie muzyki w rehabilitacji. Kończąc swój wykład, zaakcentowała, że nie ma jednej współczesnej metody rehabilitacji pacjentów z implantem słuchowym, że trzeba używać różnych zestawów oraz metod słownych. Celem jest stymulowanie słuchu, mowy, komunikacji i rozwoju.