Jednym z tematów szczególnie bliskich sercu pacjentów, poruszanym podczas Sympozjum Euro-CIU we Wrocławiu, był panel poświęcony „Znaczeniu niedosłuchu dla pacjentów, ich rodzin i otoczenia”, który wygłosiła Eulalia Juan Pastor z Hiszpanii – terapeutka dzieci głuchych oraz ich rodzin.
Wykład rozpoczął się od analizy wyników badań, przeprowadzonych w przeszłości, dotyczących rodzin, w których występuje niedosłuch u dziecka – badania wskazywały, że małżonkowie rozwiedli się lub żyją osobno. Po zweryfikowaniu źródeł okazało się jednak, że mijają się one z prawdą, a najnowsze doniesienia wskazują, że 91% małżeństw, które doświadczyły problemów z niedosłuchem, wciąż jest razem (ten sam wskaźnik u rodziców dzieci od 2 lat do 12 lat to 82%). To, że niektóre obiegowe opinie okazują się być nieprawdą, jest budujące dla pacjentów, ale nie oznacza, że utrata słuchu nie ma wpływu na pacjentów ani ich rodziny – problemy takie jak słaby rozwój mowy, gorsze wyniki w nauce, problemy z socjalizacją u dzieci, a w dorosłym życiu duże bezrobocie, izolacja oraz trudności w osiągnięciu satysfakcjonującego życia zarówno zawodowo, jak i prywatnie, są codziennością osób borykających się z niedosłuchem. Na szczęście większość pacjentów i ich rodzin należy do stowarzyszeń, które dają ogromne wsparcie. Pomagają one również w zwiększeniu społecznej świadomości dotyczącej niedosłuchu, która wpływa także na postrzeganie osób z implantem.
Terapeutka zwróciła także uwagę na fakt, że niedosłuch jest chorobą przewlekłą, na którą obecnie nie ma skutecznego lekarstwa – są jedynie urządzenia, które pomagają efektywnie z nim walczyć. Dlatego też osoby głuche potrzebują długofalowej pomocy, nie tylko opieki zapewnionej przez 2-3 lata po wszczepie.
Niezwykle ważną kwestią jest również podnoszenie społecznej świadomości związanej z negatywnym wpływem hałasu, postępującym rozprzestrzenieniem się chorób związanych ze słuchem oraz koniecznością wzmożonej prewencji, m.in. poprzez przesiewowe badania słuchu. Pani Juan Pastor gorąco poparła również apel profesora Szyftera, by programem przesiewowych badań słuchu objęci byli wszyscy, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów – którzy żyją coraz dłużej i zasługują na to, by do samego końca cieszyć się z daru słuchu.