Kolejny wykład podczas XII Sympozjum EURO-CIU poświęcony został programowi screeningu słuchu noworodków w Polsce, który funkcjonuje już od ponad 15 lat. Wygłosił go prof. Witold Szyfter, współtwórca tego programu. Przed rozpoczęciem prelekcji Pan Profesor zabrał jeszcze głos w sprawie wymiany procesorów w Polsce, apelując do władz o zwiększenie budżetu na ten cel. Kilkuset osobowe kolejki oraz bardzo wydłużony czas oczekiwania na wymianę urządzenia to obecnie jeden z najbardziej palących problemów, któremu muszą stawić czoła polscy pacjenci. Po kilku słowach poświęconych problemowi wymian, Profesor opowiedział o programie screeningu słuchu noworodków w Polsce, zainicjowanym przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy przy udziale Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Jest to największy profilaktyczny program zdrowotny w Polsce, którego podstawowym celem jest objęcie badaniem każdego nowonarodzonego dziecka pod kątem uszkodzenia słuchu oraz analiza czynników ryzyka predysponujących do wystąpienia uszkodzenia słuchu. Pan Profesor był jego współtwórcą oraz koordynatorem medycznym. Program trwa od 16 lat i obecnie odbywa się w około 500 ośrodkach, angażując ponad 6000 specjalistów medycznych, pielęgniarek oraz neonatologów, którzy nieustannie odbywają szkolenia oraz doskonalą swoją wiedzę w zakresie badań. Rocznie badaniu poddanych jest około 380 000 dzieci. Każde dziecko otrzymuje certyfikat wklejany do książeczki zdrowia: niebieski oznacza słuch prawidłowy, zaś żółty kwalifikuje do powtórzenia badań pomiędzy 3 a 6 miesiącem życia.

Badanie przesiewowe pozwala wykryć potencjalną wadę słuchu oraz natychmiast skierować dziecko na dalszą diagnostykę oraz odpowiednie leczenie – dzięki temu dzieci z ubytkiem słuchu bardzo szybko otrzymują konieczną pomoc, m.in. implant lub aparat słuchowy. Pozwala to w znaczącym stopniu wpłynąć na wyniki osiągane po implantacji oraz zniwelować różnice w rozwoju między dziećmi zdrowymi oraz dziećmi urodzonymi z ubytkiem słuchu. Po 15 latach funkcjonowania programu w Polsce, Pan Profesor ocenia go bardzo dobrze.