Euro-Ciu 2019 w Polsce !!! :)

Z wielką radością informujemy, że „Stowarzyszenie Słyszeć bez granic” zostało gospodarzem Sympozjum Euro-Ciu2019 – najważniejszego w Europie wydarzenia dedykowanego użytkownikom implantów słuchowych, które odbywa się raz na dwa lata. Wydarzenie cieszy się ogromnym prestiżem i gromadzi autorytety medyczne z całej Europy, przedstawicieli europejskich instytucji i rządów, rehabilitantów, a przede wszystkim pacjentów i ich rodziny. Sympozjum odbywa się raz na dwa lata i po raz pierwszy będzie miało miejsce w Polsce.…

„Niepełnosprawni chcą być sprawni”

W miniony piątek, tj. 30 listopada 2018 roku, nasze Stowarzyszenie miało przyjemność gościć na Konferencji „Niepełnosprawni chcą być sprawni”, organizowaną przez Fundację Gaudeamus, Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy oraz Akademickie Centrum Medyczne – Centrum Terapii Zmysłów. W trakcie konferencji zostało symbolicznie otwarte Centrum Terapii Zmysłów, które realizuje świadczenia z zakresu rehabilitacji dziennej słuchu, mowy oraz wzroku. Doświadczenie, pasja oraz wspaniałe warunki, w których mogą rehabilitować się dzieci stwarzają duży komfort…

„Warto wiedzieć”

„Wiele kilometrów pokonanych, aby być z Wami” Za nami kolejny udział w konferencji, którą zorganizowała nasza koleżanka – Wioleta Zabielska. 25 października 2018 roku – prawie 60 słuchaczy zebrało się na Uniwersytecie III Wieku w Radzyniu Podlaskim, żeby zgłębiać tajniki ludzkiego ucha, oraz poznać bliżej chorobę, która zyskała już miano choroby cywilizacyjnej, czyli niedosłuch.                            Gościliśmy również na…

„Nie róbmy im PSTRYK”

„Nie róbmy im PSTRYK” Akcja „Nie róbmy im PSTRYK” dotyczy problemu kolejek do wymiany procesorów dźwięku, będących elementem implantu słuchowego. Brak sprawnego procesora, zużywającego się po kilku latach eksploatacji, oznacza dla użytkownika implantu ponowne odcięcie od świata dźwięków. W tej chwili w akcję zaangażowanych jest sześć organizacji reprezentujących pacjentów i ich rodziny. Ich postulat to po pierwsze rozładowanie kolejek, które od kilku lat systematycznie się wydłużały, a także – modyfikacja…

„Tydzień dla słuchu” – Iwonicz-Zdrój

To był kawał solidnej, ciężkiej pracy. Marysia Żarnowska członek naszego stowarzyszenia – zorganizowała wydarzenie jakiem było „Tydzień dla słuchu”. Początek, 19 września – wydarzenie zapoczątkowała konferencja na temat niedosłuchu i sposobów jego leczenia. Szeroko ale i w ciekawej formie omówiono temat. Na koniec wszyscy obecni poznali różne historie użytkowników. W dwa kolejne dni od rana do późnego popołudnia każda chętna osoba miała możliwość porozmawiania z nami a także przebadania swojego słuchu.…

Konferencja we Włocławku

Dnia 14 czerwca 2018 r. w Kujawskiej Szkole Wyższej We Włocławku, jednej z najlepszych niepublicznych uczelni w województwie kujawsko-pomorskim, odbyła się Konferencja pt.: „Implant słuchowy jako szansa na powrót do świata dźwięków”. Inicjatorem spotkania był inżynier Adam Blekicki, a uczestnikami głównie seniorzy, którzy jak się okazało byli bardzo chętni, aby zgłębić temat. Spotkanie miało na celu pokazać jak wspaniałe rozwiązania niesie ze sobą postęp techniczny. Każdy z uczestników dostał pakiet,…

Konferencja w Bydgoszczy

19 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół nr 7 Bydgoszczy odbyła się konferencja pt. „Funkcjonowanie ucznia z niedosłuchem oraz zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego CAPD w szkole. Nowoczesne metody diagnozy, leczenia i terapii.” Organizatorami konferencji był Zespół Szkół nr 7 z oddziałami dla dzieci i młodzieży słabo słyszącej w Bydgoszczy oraz Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy. Gośćmi konferencji byli wspaniali specjaliści m.in. Dr n. med. Andrzej Senderski laryngolog, audiolog…

Problem z wymianą procesora? Długa kolejka?

Liczą się konkretne działania! Jak pokazuje doświadczenie – najskuteczniejsze są indywidualne pisma, wnioski i skargi. Dlatego uruchomiliśmy Biuro Interwencji… Biuro Interwencji ma pomagać w sporządzaniu takich pism i doradzać – dokąd je kierować. By skorzystać ze wsparcia – NIE TRZEBA być członkiem Stowarzyszenia Słyszeć bez Granic lub innej organizacji reprezentującej pacjentów z implantami. Ważne – Biuro nie będzie pisało w Waszym imieniu (wniosek albo skargę może złożyć tylko pacjent albo…