„Ze wszystkiego, co robimy pomaganie innym jest najbardziej szlachetnym zajęciem, zarówno w życiu osobistym, kiedy pomagamy jako zwykli ludzie, jak i w życiu zawodowym, kiedy pomaganie jest częścią naszej profesjonalnej usługi” (J. Walkiewicz).
Opiekunowie rodzinni wykonują codzienną i bardzo ważną pracę na rzecz osób bliskich z niepełnosprawnością czy przewlekle chorych. Wielu z nas dotyczy to osobiście i wielu z nas zna jeszcze co najmniej kilka takich osób, które sprawują opiekę lub wspierają osobę z niepełnosprawnością w codziennym życiu i w tym, by mogła w pełni rozwinąć swój potencjał. To również matki czy ojcowie, towarzysząc swoim dzieciom, wykonują nierzadko wszystko to, co jest albo niedostępne, albo trudno dostępne lub niewystarczająco dostępne, w ramach systemu wsparcia. Jeżeli jest taka potrzeba, uczą, rehabilitują, wykonują czynności pielęgnacyjne i medyczne; przy czym zwykle katalog tych czynności jest spory. Pomimo to, przynajmniej czasami i przynajmniej część z nich ma wrażenie, że nie tylko ich praca, ale i oni sami bywają dla pozostałej części społeczeństwa, w tym zwłaszcza dla naszych decydentów, przezroczyści, niewidoczni. Takie odczucia nasiliły się w ostatnim czasie w związku ze zmianami w prawie, w tym Ustawą o świadczeniu wspierającym, która nierówno traktuje opiekunów z uwagi na wiek w jakim znajduje się osoba z niepełnosprawnością.
W związku z tym 12 lutego 2024 r. Inicjatywa „Nasz Rzecznik” rozpoczęła kampanię społeczną z okazji Ogólnopolskiego Dnia Opiekuna, dając opiekunom głos, by mogli o sobie opowiedzieć. Nasze Stowarzyszenie, dostrzegając głęboką słuszność takich działań, a także mając w szeregach Inicjatywy przedstawiciela, wspiera całym sercem te działania. Chcielibyśmy, aby osoby sprawujące opiekę i wspierające osoby z niepełnosprawnością miały nie tylko decydujący głos we wszystkich rozwiązaniach prawnych ich dotyczących, zgodnie ze stwierdzeniem „nic o nas bez nas”, ale także aby ich praca, którą wykonują kierując się miłością i troską, została należycie doceniona społecznie.