Od niedawna mamy nowego Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych. Funkcję tę pełni obecnie Pan Łukasz Krasoń. Zapewne wielu wcześniej znany nie tylko jako trener i mówca motywacyjny, ale przede wszystkim zaangażowany aktywista i działacz społeczny, związany w ostatnim czasie z Polską 2050.
24 stycznia br. z Panem Ministrem Łukaszem Krasoniem oraz Dyrektorem Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztofem Kosińskim spotkał się jeden z przedstawicieli Stowarzyszenia Słyszeć bez Granic, korzystając z zaproszenia przedstawicieli nieformalnego ruchu społecznego Godność i Wsparcie Drogą i Nadzieją. Obecni na spotkaniu, od prawej na zdjęciu: Anna Szalast, Roman Szacki, Maria Królikowska, Małgorzata Lach-Ponczek, Krystyna Milewska, Stefan Dunin-Wąsowicz i Edward Bolak, poruszyli wiele istotnych kwestii dotyczących zarówno społeczności osób z niepełnosprawnością i opiekunów rodzinnych, jak: reforma orzecznictwa, systemowe uregulowanie kwestii mieszkalnictwa wspomaganego, asystencji osobistej, aktywizacji zawodowej oraz przede wszystkim szeroko rozumianego wsparcia osób z niepełnosprawnością oraz osób sprawujących opiekę i wspierających osoby z niepełnosprawnością czyli głównie opiekunów rodzinnych.
Nasz przedstawiciel, Małgorzata Lach-Ponczek, mówił głównie o reformie systemu orzecznictwa oraz wsparciu dla opiekunów rodzinnych i związanych z tym oczekiwaniach m.in. naszej społeczności.
W związku z tym żywimy głęboką nadzieję, iż ziszczą się słowa Pana Ministra, które na spotkaniu przytoczył Pan Roman Szacki.
„Wierzę, że za rok będziemy już w innym miejscu. Że będziemy pełnoprawnymi obywatelami, których się słucha i którym daje się narzędzia do poprawy jutra. Że Konwencja ONZ dotycząca osób z niepełnosprawnościami będzie realizowana dużo bardziej , a Polska będzie wykorzystywać cały potencjał, jaki się za nią kryje. Wierzę, że będziemy w stanie odpowiedzieć na pytania wielu rodziców – co będzie z moim dzieckiem, kiedy mnie zabraknie – i że ta odpowiedź będzie naprawdę czymś budującym”(Łukasz Krasoń, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych).