To nie jest pierwszy i nie ostatni apel do prezesa NFZ. Ale wierzymy w to, że „kropla drąży skałę”. A przede wszystkim – cieszymy się, że parlamentarzyści podzielają nasze troski i chcą pomagać. Dziękujemy!

Parlamentarny Zespół ds Organizacji Ochrony Zdrowia zajął się tematem kolejek do wymiany procesorów na wniosek posła Andrzej Sośnierz (na zdjęciu). Podczas posiedzenia Zespołu prof. Henryk Skarżyński – założyciel i szef ośrodka w Kajetanach, a jednocześnie krajowy konsultant do spraw otolaryngologii, obszernie omawiał dotychczasowy dorobek polskich specjalistów i społeczne korzyści z implantacji. Z kolei przedstawiciele środowiska pacjentów (między innymi – ze Stowarzyszenie SUITA i Słyszeć bez granic) mówili o fatalnej sytuacji i lękach tysięcy ludzi.

Posłowie wykazali pełne zrozumienie. A oficjalnym potwierdzeniem jest obszerne, merytoryczne pismo, skierowane do prezesa NFZ.

Wciąż walczymy o rozwiązanie problemu, z którym borykamy się od lat. I dziękujemy Panu Posłowi Andrzejowi Sośnierzowi i pozostałym członkom Zespołu Parlamentarnego – za kolejne wsparcie w tej walce…