Dzięki wsparciu Zarządu Powiatu Chojnickiego, w imieniu którego działają Starosta Marek Szczepański oraz Wicestarosta Mariusz Paluch, otrzymaliśmy dofinansowanie na projekt pt.: „Słyszymy – nie słyszymy, jak nam to w uszach gra”, który skierowaliśmy do uczniów klas 4-6.

Dzięki przychylności Pani Dyrektor Ewy Modrzejewskiej projektem zostanie objęte łącznie 264 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach, odbędą się warsztaty praktyczne z nauczycielami oraz wykład podnoszący temat komunikowania się z uczniem z różnymi niepełnosprawnościami, w tym z niedosłuchem.

Cieszymy się bardzo oraz dziękujemy wszystkim zaangażowanym w ten projekt. Ze względu na dotychczasowe obostrzenia – ruszamy od września.