Z końcem 2020 roku, zakończył się I etap akcji „Nakrętkami ratujemy świat i słuch”, czyli rozliczenie grantu Fundacji ORLEN.

Projekt, który pisaliśmy z myślą o pozyskaniu pieniędzy na utworzenie Banku Aparatów Słuchowych dla dzieci oczekujących na wszczep implantu słuchowego oraz chcąc zrobić krok naprzód w naszych działaniach, dał znacznie więcej. Podniósł świadomość ekologiczną, pomógł dbać o czystą okolicę, zintegrował środowiska lokalne i grupy ogólnopolskie.

Problem wad słuchu staje się chorobą cywilizacyjną. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, iż problem dotyczy ok. 466 milionów ludzi na świecie, w Polsce to ponad 5 milionów osób. Przewiduje się, że w nadchodzących latach ta liczba znacząco wzrośnie, a wpływ na to mają wszechobecny hałas w naszym otoczeniu – mówi się już o zanieczyszczeniu hałasem środowiska.

Drugim czynnikiem jest starzenie się społeczeństwa, gdzie z wiekiem następuje osłabienie sprawności m.in. słuchu. Szacuje się, że nawet u ok. 70 proc. osób po 65. roku życia występują problemy ze słuchem.Utrata słuchu może być również następstwem różnych chorób, zarówno wrodzonych jak i nabytych np. zapalenia opon mózgowych czy niewyleczonych infekcji górnych dróg oddechowych.

Prawidłowa diagnostyka, oraz szybkość reakcji w tym wypadku ma kluczowe znaczenie, bowiem prawidłowy słuch jest zmysłem niezbędnym w procesach porozumiewania się między ludźmi.

Zapraszamy do artykułu w gazecie „Czas Chojnic”.