Trwają ważne rozmowy. Rzecznik Praw Pacjenta zaprosił nasze Stowarzyszenie do konsultacji przed powołaniem Rady Organizacji Pacjentów. Prezentacja założeń i wstępna dyskusja odbyła się w siedzibie RPP – 6 listopada.

W myśl koncepcji zadaniami Rady Organizacji Pacjentów ma być:

 • określanie obszarów zagrożeń realizacji i przestrzegania praw pacjenta i przedstawianie
  ich Rzecznikowi,
 • wyrażanie stanowisk w sprawach przedstawionych Radzie przez Rzecznika,
 • podejmowanie, wspólnie z Rzecznikiem, działań związanych z edukacją i promocją w
  zakresie praw pacjenta,
 • opiniowanie aktów prawnych,
 • zaangażowanie w obszarze problemów systemu ochrony zdrowia,
 • wsparcie Rzecznika Praw Pacjenta przy współpracy z administracją publiczną i
  organizacjami pozarządowymi.

Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w dyskusji i liczymy na to, że będziemy mieli okazję kontynuować tę współpracę.