Dziękujemy serwisowi polsatnews.pl oraz programowi INTERWENCJA za poruszenie tematu.
Dorosłych zaimplantowanych słuchowo osób czekających w wieloletnich kolejkach po wymianę procesorów mowy są setki!
Nie możemy być bierni, nikt bardziej niż my nie wie jak bardzo jest nam potrzebny sprawnie działający procesor.

Zgłaszajcie Wasze problemy z wymianami, piszcie do:
– MZ,
– NFZ,
– Rzecznika Praw Obywatelskich,
– Rzecznik Praw Pacjenta,
– Rzecznika Osób Niepełnosprawnych
– Instytutu Praw Pacjenta,
– każde nagłośnienie sprawy w mediach również jest ważne.

Link do wywiadu z Panem Jackiem Matusiakiem:
https://interwencja.polsatnews.pl/reportaz/2021-06-09/w-kolejce-do-odzyskania-sluchu-czekaja-latami/?fbclid=IwAR2YnnH2OoPCd-8CqckMAeuu3lTEeWTWS3ndQw0wPkwbw004uiOf3VJIjVU