Zarząd Stowarzyszenia Słyszeć bez Granic ma zaszczyt zaprosić swoich Członków na Wyborcze Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 17 grudnia 2022 r. o godz. 11:00 w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Młyńska 23/1 w Chojnicach.
Program spotkania:
  • sprawy formalne i organizacyjne,
  • omówienie kierunków działania Stowarzyszenia,
  • wolne wnioski.
Zgłoszenia osób chcących wziąć udział w zebraniu prosimy kierować na maila: zaneta.m@slyszecbezgranic.pl