Drodzy, niedawno zakończyliśmy projekt
„Słyszymy – nie słyszymy. Jak nam to w uszach gra?”,
współfinansowany ze środków Powiatu Chojnickiego.

Projekt stał się odpowiedzią na istniejące w społeczeństwie stereotypy postrzegające osoby niepełnosprawne, z uwzględnieniem osób z niedosłuchem, jako osoby gorsze społecznie.

Chcemy obalić mity i pokazać, że „inny” nie znaczy „gorszy”.

Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Ewy Modrzejewskiej, projekt został zrealizowany w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach.

Zadaniem objęto uczniów klas 4-6 – łącznie 214 dzieci. Dodatkowo w projekcie uczestniczyło 30 nauczycieli. Miał on formę interaktywnych warsztatów realizowanych z uczniami i nauczycielami.

Tematem warsztatów dla nauczycieli było znalezienie metod i form pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, w tym z dysfunkcją słuchu. Chodzi o uświadomienie problemu w sposobie komunikowania się z uczniem.
Natomiast warsztaty dla dzieci były poświęcone pokazaniu umiejętności życia w różnych grupach społecznych, w tym z niedosłuchem, oraz świadomości inności osób z niepełnosprawnościami, w tym z dysfunkcją słuchu.

W projekcie wzięły udział Panie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chojnicach: Pani Hanna Gleńska – psycholog socjoterapeuta, oraz Pani Magdalena Boruta – logopeda – neurologopeda.

Ze strony stowarzyszenia Maria Rekowska- Prezes, Żaneta Miecznikowska – sekretarz wraz ze swoją córeczką Anią, która jest dzieckiem słyszącym dzięki implantom słuchowym, oraz nasz Członek stowarzyszenia – dorosły użytkownik implantu słuchowego Marcin Nędza, który opowiedział o swoich doświadczeniach i o tym jak On radził sobie w szkole.

Wsparł nas również inżynier kliniczny Adam Blekicki, który pokazał system implantu słuchowego, dzięki któremu osoby z głębokim niedosłuchem, czy głuchotą mają możliwość słyszenia i funkcjonowania jak słyszące osoby.

Dzieci otrzymały książeczki edukacyjne, dzięki którym utrwaliły wiedzę na temat słuchu.