W środę 23.09.2021 r. odbyło się Spotkanie Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozmawialiśmy o zmianach, które powinny zostać wprowadzone w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Wskazywaliśmy problemy, z którymi borykają nasi pacjenci w ramach POZ. Tego też dnia padła propozycja spotkania w MZ z wiceministrem zdrowia Piotrem Bromberem. Wiceminister zapewnił, że zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej są ważnym elementem ewolucji systemu ochrony zdrowia i podkreślił otwartość na dalszą dyskusję.

Spotkanie w MZ, w którym braliśmy udział, odbyło w poniedziałek 27.09.2021 r.
Liczymy na to, że wiedza wszystkich Organizacji Pacjenckich zostanie wykorzystana w praktyce a pozytywne zmiany rzeczywiście zostaną wprowadzone jak najszybciej.