Zapraszamy rodziców, wychowawców i opiekunów dzieci niedosłyszących, profesjonalistów pracujących z niedosłyszącymi dziećmi i młodzieżą na wyjątkowe spotkanie, które odbędzie się:
– 6.03 w Krakowie,
– 7.03 we Wrocławiu,
– 12.03 w Poznaniu
– 14.03 w Warszawie
z naszymi ekspertami z działu Audiologii – udział w nim jest bezpłatny.
Wystarczy zgłosić swój udział i otrzymać potwierdzenie rejestracji https://www.surveymonkey.com/r/Wydarzenie_PHONAK ,
by zdobyć cenną wiedzę przekazaną w przystępny sposób na temat rozwiązań wspomagających słyszenie i wpływających na rozwój dzieci i młodzieży