Pan Bartłomiej Chmielowiec Rzecznik Praw Pacjenta oraz Pani Agnieszka Pietraszewska-Macheta Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, rozpoczęli kampanię informacyjno-edukacyjną, skupiającą się na promowaniu systemu jakości w placówkach ochrony zdrowia. Od stycznia większość zapisów ustawy o jakości zacznie obowiązywać. Szpitale, które świadczą najwyższą jakość usług dla pacjentów, otrzymają specjalne oznaczenie.