Za nami pierwsze spotkanie Rady Organizacji Pacjentów, czyli porozumienia doradczego, powołanego pod auspicjami Rzecznika Praw Pacjentów. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tej inicjatywie.

Przypomnijmy, że Rada Organizacji Pacjentów ma:

  • określać obszary zagrożeń realizacji i przestrzegania praw pacjenta oraz przedstawiać te zagrożenia Rzecznikowi Praw Pacjentów,
  • wyrażać stanowisko w sprawach przedstawionych Radzie przez Rzecznika,
  • podejmować, wspólnie z Rzecznikiem, działania związane z edukacją i promocją w
    zakresie praw pacjenta,
  • opiniować projekty aktów prawnych,
  • angażować się w działania zmierzające do rozwiązywania problemów systemu ochrony zdrowia,
  • wspierać Rzecznika Praw Pacjenta przy współpracy z administracją publiczną i
    organizacjami pozarządowymi.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją z tego spotkania na stronie RPP: KLIKNIJ

05