Ponad 200 osób z całej Europy spotkało się w dniach 25-27 kwietnia we Wrocławiu, aby mówić o wyzwaniach jakie stoją przed Europą m. in. w zakresie systemu opieki zdrowotnej nad osobami z implantami słuchowymi.

Kontynuując nasze wspólne działania z sześcioma organizacjami:

– Fundacją ECHO,
– Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu „Usłyszeć Świat”
– Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu ORaToR,
– Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu w Krośnie,
– Polską Fundacją Osób Słabosłyszących
– Stowarzyszeniem SUITA,

postanowiliśmy przekazać obecnemu Ministrowi Zdrowia – Panu Łukaszowi Szumowskiemu, list otwarty z postulatami dotyczącymi potrzeb oraz zakresu opieki nad osobami z implantami słuchowymi.

Wierzymy, że w końcu zmiany muszą nastąpić!
Jesteśmy zdeterminowani i będziemy robić wszystko, żeby tak też się stało!

Dziękujemy za słowa wsparcia napływające z różnych stron, a przede wszystkim Mediom, które cały czas nas wspierają i nagłaśniają problemy użytkowników implantów słuchowych!