Nasza kandydatura wygrała i nasze stowarzyszenie zostało organizatorem kolejnego Sympozjum EURO-CIU. A więc rezerwujcie sobie czas bo już 26.04.2019 we Wrocławiu odbędzie się kolejne Wielkie Europejskie wydarzenie – tym razem u nas.

EURO-CIU to stowarzyszenie zrzeszające około trzydziestu krajowych organizacji pacjenckich z wielu krajów europejskich. Co dwa lata odbywa się sympozjum, będące miejscem wymiany doświadczeń i prezentacji nowych osiągnięć medycyny i rehabilitacji. Impreza jest też okazją do dyskusji nad różnymi aspektami życia osób z niedosłuchem i głuchych: edukacją, życiem zawodowym i społecznym, barierami.