Dziękujemy za wczorajsze spotkanie networkingowe „Działać po to, by być słuchanym” z Urszulą Jaworską, prezeską Fundacji Urszuli Jaworskiej i Fundacja Rozwoju Przez Całe Życie.

Link:
https://www.facebook.com/PACJENCI.PRO/photos/pcb.366955045025705/366939445027265/