W dniu 19.08.2021 r. odbyło się kolejne spotkanie Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Tym razem na spotkaniu gościł MZ Adam Niedzielski.

Podniesiona została m.in. kwestia finansowania świadczeń zdrowotnych, dostępności do świadczeń oraz badań diagnostycznych.

https://www.gov.pl/web/rpp/aktualnosci
https://www.facebook.com/slyszecbezgranic/photos/a.1047878795284198/6067976623274365/