Bezradne Ministerstwo, bezradny NFZ
czyli „jak odpowiedzieć, żeby nie odpowiedzieć”

 

Od wielu miesięcy walczymy o zlikwidowanie kolejek pacjentów oczekujących na wymianę procesora mowy. W ramach akcji „Nie róbmy im PSTRYK” udało nam się dotrzeć do mediów i parlamentarzystów.

30 posłów na Sejm RP złożyło w tej sprawie interpelacje lub zapytania poselskie, adresowane do Ministra Zdrowia. Do dzisiaj urzędnicy MZ odpowiedzieli na prawie wszystkie zapytania posłów. Odpowiedź pełnomocnika ministra dotarła również do naszego Stowarzyszenia.

Prawie wszystkie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz odpowiedź na list Stowarzyszenia – są identyczne.

Dokumenty podpisane przez urzędników MZ nie odpowiadają na większość postawionych wcześniej pytań. Można odnieść wrażenie, że posłowie (niezależnie od przynależności partyjnej) zostali zlekceważeni, zbyci i w dużej mierze wprowadzeni w błąd.

Jako Stowarzyszenie przeanalizowaliśmy treść odpowiedzi i ponownie pochyliliśmy się nad danymi, którymi dysponujemy. Oto skrócone wnioski:

– program implantacji nie jest finansowany w wystarczającym stopniu,

– działa metoda „od pożaru do pożaru”, czyli zaspokajanie potrzeb tych, którzy w danym momencie „głośniej krzyczą” (posiadacze implantów vs osoby czekające na pierwszy wszczep),

– mimo sygnałów napływających z klinik oraz ze strony stowarzyszeń reprezentujących pacjentów, NFZ nie zwiększa ogólnej puli pieniędzy przeznaczonych na nowe implanty i opiekę nad dotychczasowymi pacjentami,

– Ministerstwo Zdrowia unika jednoznacznego stwierdzenia, że przeznaczane na program implantacji środki są niewystarczające,

– MZ, mimo posiadania zaplecza administracyjnego i statystycznego, unika podawania danych, które pokazywałyby rzeczywistą skalę problemu,

– MZ spycha odpowiedzialność za tworzenie się kolejek na kliniki, manipulując opinią publiczną i wprowadzając w błąd parlamentarzystów,

– obietnice rozwiązania problemu są mgliste i niezrozumiałe.

Jako Stowarzyszenie Słyszeć Bez Granic widzimy tylko jedno rozwiązanie aktualnego problemu (oraz potencjalnych problemów) pacjentów implantowanych oraz oczekujących na wszczepienie implantu słuchu. Jest to zwiększenie ogólnej puli pieniędzy przeznaczonych na tę metodę leczenia. I o to nadal będziemy walczyć.

 

Chcesz przeczytać nasz komentarz do argumentów i sformułowań pojawiających się w pismach Ministerstwa Zdrowia? Pobierz PDF – KLIKNIJ