29 listopada 2019 r. odbyło się we Wrocławiu Forum Integracyjne. Była to już XV edycja tej imprezy. W programie konferencji znalazło się szereg bardzo interesujących wystąpień, nawiązujących do głównego tematu, czyli pomocy technicznych wspierających dzieci z niepełnosprawnościami.
Omawiano zarówno nowoczesne rozwiązania technologiczne przeznaczone dla osób z różnymi typami niepełnosprawności, jak i kwestie związane z finansowaniem takich inwestycji czy procedury administracyjne ułatwiające znoszenie barier dla niepełnosprawnych.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Słyszeć bez Granic pojawili się we Wrocławiu na zaproszenie Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu „ORaToR”. Dziękujemy za zaproszenie!