Apel do użytkowników implantów ślimakowych i członków ich rodzin oczekujących w kolejkach na wymianę procesora dźwięku

Od ponad roku walczymy o zlikwidowanie kolejek oczekujących na wymianę procesora dźwięku.
Teraz prosimy Was o bezpośrednie wsparcie naszej wspólnej akcji, która Was może dotyczyć.
To bardzo ważne!

Wiemy, że wielu z nas jest „wpisanych na listę” oczekujących na wymianę. W posiadanych procesorach skończyła się gwarancja, specjaliści orzekli, że konieczna jest wymiana zużytego procesora. Tymczasem w klinikach dowiadujemy się, że musimy czekać – ze względu na brak środków na wymianę procesorów.

Narodowy Fundusz Zdrowia twierdzi, że jak dotąd nie wpłynęły do NFZ konkretne pisma od pacjentów z implantem słuchowym dotyczące opóźnień w wymianie procesorów. Wydaje się to mało prawdopodobne, dlatego postanowiliśmy na własną rękę zebrać możliwie dużo konkretnych informacji o konkretnych przypadkach, by móc użyć ich w dyskusji o finansowaniu wymiany procesorów.

Prosimy, przyślijcie nam informacje o Waszych przypadkach, uporządkowane w następujący sposób:
– imię, nazwisko i wiek pacjenta (oraz dane pozwalające nam na kontakt z nim albo z rodziną, np. numer telefonu albo adres e-mail),
– klinika w której zgłosił potrzebę wymiany procesora,
– czy upłynął okres gwarancji urządzenia?
– czy serwis potwierdził, że wskazana jest wymiana?
– co odpowiedziała klinika? (czy wyznaczono termin wymiany, czy wpisano na listę, jeżeli tak – to z jakim numerem).

Nasz adres: slyszecbezgranic@slyszecbezgranic.pl
Zapewniamy, te informacje wykorzystamy wyłącznie na potrzeby naszej akcji, nazwiska pacjentów i dane kontaktowe nie zostaną opublikowane ani nie będą przekazane innym instytucjom.

————————-

Przypominamy również, że każdy z pacjentów (bądź opiekunów – w przypadku leczonych dzieci) może bezpośrednio przekazać Narodowemu Funduszowi Zdrowia informację na temat opóźnień, odmowy lub innych kłopotów z wymianą procesora.

W piśmie do NFZ należy opisać konkretny przypadek wraz z podaniem nazwy placówki medycznej i podać dane umożliwiające identyfikację pacjenta.

Pismo najlepiej wysłać listem poleconym na adres:
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Jeżeli zdecydujecie się wysłać taką informację do NFZ – prosimy, powiedzcie nam o tym, najlepiej przesyłając nam e-mailem kopię.