W imieniu Stowarzyszenia CEESTAHC oraz partnerów zapraszamy Państwa do uczestnictwa w XVIII Sympozjum EBHC 2023 pt. „Integrating evidence for enhanced outcomes”, które odbędzie się w dniach 9-10 października 2023 roku, jako osiemnasta edycja spotkań EBHC Stowarzyszenia CEESTAHC.

Sympozjum odbędzie się w sposób hybrydowy: on-line – za pośrednictwem platformy: https://live.ceestahc.org oraz w formie stacjonarnej, na Kopcu Kościuszki w Krakowie.

Od początku ery oceny technologii medycznych proces generowania dowodów naukowych był rozproszony, długotrwały i podzielony na etapy, realizowane niezależnie przez wiele zespołów. Początkowo projektowanie badań przywiązywało dużą wagę do optymalizacji zakresu zbieranych danych, bo zbyt duża ilość danych mogła przekroczyć możliwości i budżet ośrodka. Działania badaczy wymagały uwzględnienia kosztów (np. pracy analityków), czasu (wymagane obliczenia), ograniczeń technicznych (pojemność baz danych) oraz silosowego podejścia do procesów badawczych. I o tym wszystkim chcemy porozmawiać na najbliższym Sympozjum EBHC.

Więcej informacji: https://sympozjum.ceestahc.org/

Stowarzyszenie jest partnerem wydarzenia.