W dniu 18 sierpnia 2023 r. jako członkowie Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta uczestniczyliśmy w spotkaniu z nową Panią Minister Zdrowia, Panią Katarzyną Sójka.

Pani Mister życzymy wytrwałości i satysfakcji z wykonywania nowych obowiązków.