Zarząd Stowarzyszenia Słyszeć bez Granic zawiadamia Członków Stowarzyszenia Słyszeć bez Granic o Walnym Zebraniu, celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
Data: 10 listopada 2023 r.
Godzina: 11:00
Miejsce: siedziba, ul. Młyńska 23/1, 89-600 Chojnice
Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 3 listopada 2023 r. na adres:zaneta.m@slyszecbezgranic.pl