Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibilityTeresa Amat – Stowarzyszenie – Słyszeć bez granic

Teresa Amat

prezes Europejskiego Stowarzyszenia Użytkowników Implantów Ślimakowych EURO-CIU

Ukończyła studia filologii lingwistycznej oraz terapii mowy na uniwersytecie w Barcelonie. Przez 10 lat jako logopeda zajmowała się rehabilitacją pacjentów w klinice wszczepiającej implanty ślimakowe, a ostatnie 20 lat poświęciła pracy w hiszpańskiej federacji stowarzyszeń zajmujących się sprawami pacjentów korzystających z implantów ślimakowych (AICE), której jest członkiem założycielem. Równolegle jest doradcą ds. dostępności w organach hiszpańskiej administracji państwowej i regionalnej, a także – samorządu miasta Barcelony. Występuje jako konsultant w pracach nad regulacjami prawnymi dotyczącymi dotyczących integracji osób cierpiących na głuchotę. Wielokrotnie organizowała kongresy, sympozja, konferencje i warsztaty poświęcone życiu, leczeniu i rehabilitacji osób niesłyszących. Jako prelegent dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas wydarzeń organizowanych w Europie i krajach Ameryki Łacińskiej.