Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibilityProf. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński – Stowarzyszenie – Słyszeć bez granic

Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Otolaryngologii, twórca i dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach

Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński jest twórcą i dyrektorem Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Jest pionierem programu implantów słuchowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej – w 1992 r. jako pierwszy w tym regionie dokonał wszczepienia implantu ślimakowego, przywracając słuch głuchej osobie. W 2002 roku, jako pierwszy na świecie, wykonał operację wszczepienia implantu ślimakowego u osoby dorosłej w częściowej głuchocie autorską metodą PDCI (z ang. partial deafness cochlear implantation), a dwa lata później, w 2004 r., tę samą operację u pierwszego na świecie dziecka. Jest autorem i współautorem ponad 1000 prac naukowych, około 2500 wystąpień naukowych oraz członkiem towarzystw naukowych o zasięgu światowym w obszarze medycyny dotyczącym otorynolaryngologii, audiologii, foniatrii i rehabilitacji. Od roku 2011 Konsultant Krajowy w dziedzinie Otorynolaryngologii.