Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibilityDr Sue Archbold – Stowarzyszenie – Słyszeć bez granic

Dr Sue Archbold

nauczyciel osób niesłyszących, jedna z założycieli The Ear Foundation, koordynator Programu Implantów Ślimakowych Nottingham

Dr Sue Archbold nauczała osoby niesłyszące oraz była jednym z założycieli „The Ear Foundation” w 1989 roku, stając się koordynatorem programu „Nottingham Cochlear Implant”. Dzięki zebraniu szerokiej gamy długoterminowych danych wynikowych z implantacji ślimakowej, opracowała systemy zarządzania, publikowane następnie w szeroko recenzowanych czasopismach i książkach. Badała problemy ważne dla rodzin, dzieci i dorosłych z ubytkiem słuchu. W 2016 roku, jako prezes „The Ear Foundation”, przeszła na emeryturę, jednak nadal czynnie działa w przestrzeni publicznej na rzecz osób z ubytkiem słuchu, m. in. poprzez pracę Spend2Save z „The Ear Foundation” i „EURO-CIU”.