Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibilityDr n. med. Katarzyna Ita Bieńkowska – Stowarzyszenie – Słyszeć bez granic

Dr n. med. Katarzyna Ita Bieńkowska

adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, surdologopeda pracująca na co dzień z dziećmi po implantacji ślimakowej

Dr n. med. Katarzyna Ita Bieńkowska jest adiunktem w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, pracownikiem Zakładu Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej, magistrem polonistyki i specjalistą surdologopedą. Od 20 lat jest związana także z Ośrodkiem Dziennej Rehabilitacji Słuchu i Mowy oraz Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu w Krośnie. Uczestniczyła w licznych kursach zawodowych oraz konferencjach i praktykach w Polsce i zagranicą. Praktycznie i naukowo zajmuje się rozwiązywaniem problemów związanych z nauką języka fonicznego przez dzieci po implantacji ślimakowej. Jest autorką 35 artykułów naukowych, książek oraz podręczników metodycznych dotyczących rehabilitacji dzieci i dorosłych z uszkodzeniami słuchu.