„Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia…”

A.Einstein

 

W perspektywie dekady chcemy być największym stowarzyszeniem w Polsce skupiającym osoby z implantami słuchowymi i ich rodziny.

 

  • Stowarzyszenie ma znaczący wpływ na procesy legislacyjne dotyczące poprawy jakości życia osób z implantami słuchowymi.
  • Jest wsparciem dla członków stowarzyszenia.
  • Ściśle współpracuje ze środowiskami związanymi z osobami z wadą słuchu.
  • Stale popularyzuje wiedzę na temat leczenia, rehabilitacji i funkcjonowania osób zaimplantowanych.