Stowarzyszenie SŁYSZEĆ BEZ GRANIC jest organizacją pozarządową.
 
Powstało z inicjatywy RODZICÓW głuchych dzieci zaimplantowanych.
Stowarzyszenie opiera się na działalności społecznej członków  i nie prowadzi działalności gospodarczej.