„Stowarzyszenie Słyszeć bez Granic” powstało 11 września 2015 roku w Łodzi.

Pomysł powołania Go powstał spontanicznie, podczas spotkania rodziców dzieci z implantami, gdzie dzieliliśmy się swoimi uwagami, spostrzeżeniami oraz proble­mami, z którymi się spotykamy. Zdobycze techniki dają dzisiaj ogromne możliwo­ści. Skoro tysiącom głuchych osób dano możliwość życia w świecie dźwięków, to dlaczego z tego nie korzystać? Dlaczego nie walczyć o to?

Z uwagi na ogromne problemy użytkowników z wymianą zewnętrznej części im­plantu (procesora mowy), marzyło nam się, abyśmy mieli kiedyś realny wpływ na decydentów. Chcieliśmy zmian, bez których funkcjonowanie osób zaimplantowa­nych jest wręcz niemożliwe. Marzenia jak widać się spełniają.

Rok 2016 był dla nas przełomowy, zaczęto nas dostrzegać oraz słuchać… zainicjo­waliśmy głośną akcję „Nie róbmy im PSTRYK„, która trawa nadal. Do zmian w przepisach jeszcze daleka droga, ale nie brakuje nam sił i determinacji do dalszej walki o przyszłość naszą i naszych dzieci.

Z uwagi na tempo naszych działań musieliśmy zmienić strukturę organizacyjna na­szego Stowarzyszenia. Rok 2018 – mamy oficjalny wpis do rejestru Stowarzyszeń.

 

 

Nasz zespół tworzą ludzie o wielkich sercach, zaangażowanych i chętnych do pracy. Bez tego nie bylibyśmy w stanie działać. Każdy z nas poświęca na ten cel swój prywatny czas, którego jak każdy z nas, nie ma za wiele… ale udało się.

Stwo­rzyliśmy zespół, w którym czujemy się jak rodzina i ramię w ramię z wielką deter­minacją idziemy do przodu 🙂