Nasze Cele:
 
Celem działania Stowarzyszenia jest:
 

a) budowanie świadomości Polaków oraz propagowanie wiedzy na temat wad słuchu oraz możliwościach i metodach ich leczenia,

b) edukowanie Polaków w zakresie leczenia za pomocą implantów słuchowych,

c) wsparcie w zakresie możliwości dostępu do korzystania z implantów słuchowych oraz przejścia przez proces schematu postępowania leczniczego,

d) niesienie pomocy potrzebującym pacjentom poprzez ułatwienie im dostępu do nowoczesnych metod leczenia wad słuchu,

e) przekazywanie wiedzy i doświadczeń w zakresie procesu rehabilitacji pacjentów z implantami słuchowymi,

f) integracja środowiska pacjentów użytkujących implanty słuchowe w Polsce,

g) czynne wpływanie na proces legislacyjny dotyczący leczenia wad słuchu za pomocą implantów słuchowych.