„Nie można zmienić przeszłości, ale można kreować przyszłość…”

 

  • Usprawnianie procesu wymiany procesorów mowy.
  • Poszerzanie wiedzy na temat leczenia wad słuchu za pomocą implantów słuchowych.
  • Integracja osób zaimplantowanych ze społeczeństwem.
  • Rozwój stowarzyszenia poprzez rozpowszechnianie wiedzy na jego temat, skupianie nowych członków i wspólne ich działania.