Konferencja w Bydgoszczy

19 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół nr 7 Bydgoszczy odbyła się konferencja pt. „Funkcjonowanie ucznia z niedosłuchem oraz zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego CAPD w szkole. Nowoczesne metody diagnozy, leczenia i terapii.” Organizatorami konferencji był Zespół Szkół nr 7 z oddziałami dla dzieci i młodzieży słabo słyszącej w Bydgoszczy oraz Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy. Gośćmi konferencji byli wspaniali specjaliści m.in. Dr n. med. Andrzej Senderski laryngolog, audiolog i foniatra i Dr n. med. Józef Mierzwiński, laryngolog, Ordynator Oddziału Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy. Nie zabrakło specjalistów z dziedziny neurologopedii oraz przedstawicieli środowiska osób głuchych. Ogromna dawka wiedzy, wiele cennych informacji i dużo przemyśleń. Nasze „Stowarzyszenie Słyszeć bez Granic” miało zaszczyt znaleźć się wśród zaproszonych gości. Mówiliśmy o problemie kolejek i finansowania wymiany procesorów mowy. Konferencja zakończyła się warsztatami tematycznymi, na które trwały równocześnie z wcześniejszą rejestracją zapisy. Organizatorzy stworzyli wspaniałe warunki przybyłym słuchaczom, zadbali o ucztę nie tylko dla ducha ale i ciała.