W 2016 roku zostaliśmy członkami jednej z największych organizacji reprezentującej pacjentów z wadami słuchu EURO-CIU ( Europejskiego Stowarzyszenia Użytkowników Implantów Ślimakowych). Jest to organizacja ciesząca się ogromnym autorytetem na świcie. Co roku organizuje ona wydarzenia o randze międzynarodowej, na których porusza się problemy osób zaimplantowanych. Spotkaniom towarzyszą wykłady, prezentacje i dyskusje, w których czynny udział biorą przedstawiciele większości państw naszego kontynentu. Tym razem to Polskę wybrano na organizatora kolejnego Sympozjum.
Nasze „Stowarzyszenie Słyszeć bez Granic” ma zaszczyt gorąco zaprosić i zachęcić każdego zainteresowanego do wsparcia tego niezwykłego wydarzenia.

W związku ze wspomnianym wydarzeniem trochę się dzieje ….