Zapraszamy

    W dniu 3 marca Światowa Organizacja Zdrowia zwraca szczególną uwagę na rolę prewencji, potrzebę szybkiej interwencji i natychmiastowego badania w przypadku zaobserwowania problemu słuchu u siebie czy bliskich oraz znaczenie właściwego leczenia zaburzeń tego organu. Słuch jest jednym z najważniejszych zmysłów człowieka. Dlatego każdego roku 3 marca, podczas Światowego Dnia Ochrony Słuchu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uwidacznia znaczenie prawidłowego słuchu dla ludzkiego życia. Problem głuchoty staje się coraz…

Podsumowanie działań za 2015 rok

Chcielibyśmy podzielić się z Państwem informacjami na temat naszych działań związanych ze stowarzyszeniem. Nasza działalność została zapoczątkowana petycją, która powstała z inicjatywy dwóch użytkowników implantów słuchowych Magdaleny Młynarczyk i Michała Furgoła. 1) 19 sierpnia petycję wysłaliśmy drogą pocztową wraz ze wszystkimi podpisami ( 3500 osób)  do adresatów petycji: -Prezes Rady Ministrów, -Rzecznik Praw Pacjenta, -Minister Zdrowia, -Minister Finansów, -Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, -Przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia, -Krajowy Konsultant Ochrony Zdrowia…