Podsumowanie działań za 2015 rok

Chcielibyśmy podzielić się z Państwem informacjami na temat naszych działań związanych ze stowarzyszeniem. Nasza działalność została zapoczątkowana petycją, która powstała z inicjatywy dwóch użytkowników implantów słuchowych Magdaleny Młynarczyk i Michała Furgoła. 1) 19 sierpnia petycję wysłaliśmy drogą pocztową wraz ze wszystkimi podpisami ( 3500 osób)  do adresatów petycji: -Prezes Rady Ministrów, -Rzecznik Praw Pacjenta, -Minister Zdrowia, -Minister Finansów, -Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, -Przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia, -Krajowy Konsultant Ochrony Zdrowia…

Podpisz petycję- wymiana procesorów

Wymiana procesorów – petycja Pacjenci użytkujący implanty ślimakowe i Baha zainicjowali akcję dotyczącą WYMIANY PROCESORÓW DŹWIĘKU. Każdy użytkownik implantu słuchowego ma prawo ubiegać się o całkowitą refundację wymiany procesora dźwięku po upływie okresu gwarancji. Niestety, niejasności proceduralne i niewystarczający poziom finansowania udaremniają realne szanse na wymianę procesorów. Użytkownicy implantów słuchowych skierowali petycję do Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biura Rzecznika Praw Pacjenta oraz innych instytucji i…